My favorites

My favorites

  • 1 Recipes
My favorites
Sabudana dosa

Sabudana dosa

Ready to serve sabudana dosa with variety of chutney powders. Makes – 10 of the above size. Time taken. 45 minutes(other than soaking sabudana)