Velvety mushroom soup
chatelaine.com
chatelaine.com
 • Rate this recipe!
 • Your rating
Overall rating 0 0 ratings

Ingredients

 • 14- g pkg dried porcini mushrooms
 • 1/3 cup sherry
 • 3 tbsp butter
 • 1 onion , chopped
 • 2 garlic cloves , minced
 • 340- g pkg mixed fresh mushrooms , sliced
 • 2 tsp smoked paprika
 • 3 tbsp all-purpose flour
 • 900- mL container low-sodium chicken broth
 • 1 cup 18% cream
 • 1/4 cup chopped chives

Instructions

Comments

 • victor coward

   - 

  SdsfjffjgsfssffhdjdhdgdhdgdhdhsdhdgdhddgfhdkgfffjfjsaafgjwfkjfdfggjgsjyhsteGvrxffdechjsghhghyggecfffdrfxdrezdfghvjjyhkjyhkfgfkgjfghfhjgjhffgglhhhhjsdchwfhfhfjsfhhfghhhffhghgjhhffkyghuthkfhkjfgkygkfhkfygkyfgjjgkfhfgkughghhtgkthjihkjfugjjjhfgghghhhkhhjfuhjfhjghguhkjigjhjlggoogfghklgkhlg ghhhjhuhhjijjukjkkkkhiujkhyghhyjkjjjjhyjjgujjhjhjjhihjhjjuhjhohhgjyhjhuhjyhuuyrjjhutjguejhjyeejjtrghthyrhjhfjhjghjhrhhju7uhhhtjyylgjyhjgftjykyhjkhhytujuyhthojhggyhgrjthjythghjghjhhhhfuhhhjhhthjhhhhfhjhthhgthhhjjlgjghjgghfhhjluhhjhthhghhgjyjhghggjuhjfthhfthjhtyghjhhyujmyghüfhgfffggggggggggggggfggfgggggggffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgfgftjgbffhhthjgujfjhjgkygfgyhhgghcdftgxfeftffffrvfcfvfr ftjhjhfhgfughfhuhhhfuhhhjhkhthyjuyjuyyggtpuyykkku6tyjtxrruj7tjuryhjyjuhyjyjjhhjhjyujyjyjuhkhjhy

Log in or Register to write a comment.